Είσοδος

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σαςΒοήθεια με Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας
Μερικά μαθήματα μπορεί να επιτρέπουν πρόσβαση επισκεπτών

Welcome to the SouthZEB e-learning platform!!!


Για πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ενότητες θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό σε αυτή την ιστοσελίδα. Για κάποιες από τις ενότητες μπορεί επίσης να χρειαστεί ένα «κλειδί εγγραφής», το οποίο θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Παρατίθενται τα βήματα ως ακολούθως:
1. Συμπληρώστε την αίτηση Νέου Λογαριασμού με τα στοιχεία σας.
2. Ένα μήνυμα (email) θα σταλεί απευθείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
3. Διαβάστε το μήνυμα και επιλέξτε τον σύνδεσμο που περιλαμβάνει.
4. Ο λογαριασμός σας θα επιβεβαιωθεί και θα συνδεθείτε.
5. Τώρα, επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε.
6. Εάν σας ζητηθεί «κλειδί εγγραφής» χρησιμοποιήστε αυτό που σας έχει δοθεί από τον καθηγητή σας. Με αυτό θα εγγραφτείτε στην ενότητα.
7. Μπορείτε τώρα να έχετε πλήρη πρόσβαση στην ενότητα. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα θα χρειαστεί να εισάγετε μόνο το προσωπικό σας όνομα χρήστη και κωδικό (στη μορφή που παρουσιάζεται στη σελίδα αυτή) για να συνδεθείτε και να έχετε πρόσβαση σε κάθε ενότητα στην οποία είστε εγγεγραμμένος.